Skip to the content.

Is dit niet de taak van het NCSC? / Isn't this the job of the NCSC?

English below

Dutch

Hoewel het NCSC vaak gezien wordt als het Nederlandse CERT, is dit in de praktijk niet het geval. Het NCSC heeft in de wet, die haar bestaan regelt, een hele duidelijke wettelijke taak gekregen. Uit deze tekst blijkt dat de dienstverlening van het NCSC, voor organisaties die tot de rijksoverheid of de vitale sectoren behoren en geen AED (Aanbieder van Essentiele Diensten) zijn, zeer beperkt is.

Het meldpunt verschilt van het NCSC omdat wij ons als taak hebben gesteld iedere Nederlandse netwerk operator van informatie te voorzien.

English

While the NCSC is often seen as the Dutch CERT, this is, in practise, not the case. Het law that governs the NCSC has given her a clear task (Dutch) . This tasks severely limits the ability of the NCSC to inform organisations that are not part of the national government, national critical infrastructure or have been appointed as AED (Supplier of Essential Services).

The Dutch Security Hotline differs from the NCSC because we have made it our task to inform every network operator.