Skip to the content.

Waarom mist deze site op het moment bepaalde security headers? /Why is this site missing certain security headers?

English below

Dutch

Het Security Meldpunt wordt gerunt door vrijwilligers met een zeer beperkt budget. We hebben er daarom voor gekozen onze website te hosten op GitHub Pages het is helaas op dit moment niet eenvoudig om HTTP headers toe te voegen op Github pages.

Omdat deze headers ontbreken hebben we gekozen voor een beperkte site:

English

The Security Hotline (securitymeldpunt.nl) is run by volunteers on a limited budget. We have therefore decided to host our websites at GitHub Pages . Unfortunately it is not easy at this time to add HTTP headers on Github pages.

Beacuse these headers are missing we have chosen to limit our site: