Skip to the content.

Het Security Meldpunt wordt DIVD CSIRT / This site will become DIVD CSIRT

17 Dec 2020 - Lennaert Oudshoorn

English below

Nederlands

Als sinds het begin is het Nederlands Security Meldpunt onderdeel van DIVD, en inmiddels is het Security Meldpunt echt geïntegreerd in DIVD.

Vandaar dat wij in 2021 verder gaan met een nieuwe naam: DIVD CSIRT

Een nieuwe naam, maar dezelfde missie: het (Nederlandse)internet veiliger maken door informatie over kwetsbare of onveilig geconfigureerde systemen naar die mensen te sturen die er daadwerkelijk wat aan kunnen doen. Daarnaast spelen wij een rol in slachtoffernotificatie.

Op dit moment is de informatie op deze site beschikbaar op zowel www.securitymeldpunt.nl als cisrt.divd.nl. Binnenkort wordt u automatisch doorgestuurd naar csirt.divd.nl.

English

Since the very beginning, the Dutch Security Hotline (Nederlands Security meldpount) has been part of DIVD. Now, we have truely integrated the hotline into DIVD.

In 2021 we will continue under a new name: DIVD CSIRT

A new name, but the same mission: to make the (Dutch) internet safer by getting information about vulnerable or insecurely configured systems to those that are in a position to remediate the problem. Besides that we will play a role in victim notificaiton.

Currently this site is available at both www.securitymeldpunt.nl and cisrt.divd.nl. Soon you will be redirected to csirt.divd.nl.


Last modified: 18 Jan 2023 13:28