Skip to the content.

DIVD-2020-00009 - Pulse Secure VPN enterprise Leak

Our reference DIVD-2020-00009
Case lead Frank Breedijk
Author Lennaert Oudshoorn
Researcher(s)
CVE(s)
  • n/a
Product Pulse VPN
Versions n/a
Recommendation If your organisation was affected by this data breach we recommend to make a forensic copy of the system to investigate the compromise and replace the live system with a newly built setup.
Status Closed
Last modified 12 Aug 2022 11:21

English below

Samenvatting

4 augustus 2020 is een lijst van gebruikersnamen en IP adressen gelekt van meer dan 900 Pulse Secure VPN enterprise servers. De volgende data verschijnt in de gelekte dataset:

Wat kunt u doen?

Indien er geen servers van u voorkomen in dit datalek, hoeft u niets te doen. Indien er wel een server van u in dit datalek voorkomt adviseren wij u om een forensische kopie te maken van het systeem om onderzoek te doen in hoeverre het systeem gecompromitteerd is en het live systeem te vervangen door een schoon systeem. Daarnaast raden wij aan om onderzoek te doen of er geen systemen die achter deze VPN stonden gecompromiteerd zijn.

Wat doen wij?

Onderzoekers van het DIVD beschikken over de dataset van kwetsbare systemen en sturen een melding naar de beheerders van de Nederlandse IP-adressen die op deze lijst voorkomen.

Timeline

Date Description
04-08-2020 ZDnet publiceert artikel over dit lek
05-08-2020 Case geopened en meldingen verstuurd
3-12-2020 Case Closed.
gantt title DIVD-2020-00009 - Pulse Secure VPN enterprise Leak dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %e %b %Y section Case DIVD-2020-00009 - Pulse Secure VPN enterprise Leak (120 days) :2020-08-05, 2020-12-03 section Events ZDnet publishes article about this breach : milestone, 2020-08-04, 0d Case opened and notifications sent : milestone, 2020-08-05, 0d Case Closed. : milestone, 2020-12-03, 0d

Meer informatie


English

Summary

On August 4th 2020 a list with usernames and IP addresses for over 900 Pulse Secure VPN enterprise servers has been leaked. The following data can be found in this leak:

What you can do

If there were no servers of your organisation in this data breach, you don’t need to act. In case there are servers of your organisation compromised, we advise you to make a forensic copy of the system to investigate the consequences of this compromise and to replace the live system with a clean copy. We also advise to investigate if any of the systems behind this VPN have been compromised.

Wat do we do?

Researchers at the DIVD have the dataset of vulnerable systems and notify administrators of the Dutch IP addresses.

Timeline

Date Description
04 Aug 2020 ZDnet publishes article about this breach
05 Aug 2020 Case opened and notifications sent
03 Dec 2020 Case Closed.
gantt title DIVD-2020-00009 - Pulse Secure VPN enterprise Leak dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %e %b %Y section Case DIVD-2020-00009 - Pulse Secure VPN enterprise Leak (120 days) :2020-08-05, 2020-12-03 section Events ZDnet publishes article about this breach : milestone, 2020-08-04, 0d Case opened and notifications sent : milestone, 2020-08-05, 0d Case Closed. : milestone, 2020-12-03, 0d

More information