Skip to the content.
« Eerder | 1 | 2 | 3 | Later »

GhostCat een kwetsbaarheid in Apache Tomcat AJP / GhostCat an Apache Tomcat AJP vulnerability 22 February 2020, by Jeroen van de Weerd

773 Nederlandse IP adressen kwetsbaar voor Ghostcat - Apache Tomcat AJP File Read/Inclusion Vulnerability / 773 Dutch IP addresses vulnerable to Ghostcat - Apache Tomcat AJP File Read / Inclusion Vulnerability

Read more

Citrix talk en demo bij Hackerhotel / Citrix talk and demo at Hackerhotel 15 February 2020, by Frank Breedijk

Vandaag geeft het Security Meldpunt en DIVD een voordacht over o.a. CItrix bij Hacker Hotel / Today the Security Hotline and DIVD will present at Hacker Hotel

Read more

Slachtoffers van het Mirai botnet op de hoogte brengen / Notifying Mirai botnet victims 10 February 2020, by Sander Spierenburg

Een lijst met ruim 500k+ botnet slachtoffers is gepubliceerd / A list of Mirai botnet victims has been published exposing a total of 500K+ systems

Read more

Wederom Citrix meldingen / Citrix notifications again 05 February 2020, by Frank Breedijk

Op nog 70 systemen ontbreekt elke vorm van mitigatie, we gaan weer waarschuwen / We have identified 70 systems that still don't have any mitigation in place, we are notifying again

Read more

BlueGate patch restart? 29 January 2020, by Frank Breedijk

Het lijkt erop dat een herstart van de Remote Dekstop Service nodig is om de patch te activeren / It looks like a restart of the Remote Desktop Service is needed to activate the patch

Read more

POC Exploit Microsoft Remote Dekstop Gateway RCE vulnerability 27 January 2020, by Barry van Kampen

Het Security Meldpunt adviseerd dringend patches uit te rollen en gaat actief beheerders benaderen / The Security Hotline is advising urgently to patch systems and notify owners of vulnerable systems

Read more

DIVD Call For Volunteers 26 January 2020, by Frank Breedijk

Wil je een bijdrage leveren aan het DIVD, zo meld je je aan. / Want to volunteer for DIVD, this is where you go.

Read more

Wildcard certificaten aangetroffen op veel kwetsbare Citrix ADC systemen / Lots of vulnerable Citrix ADCs used wildcard certificates 22 January 2020, by Frank Breedijk

Het Security Meldpunt gaat meldingen versturen om beheerders te waarschuwen / The Security Hotline is going to notify administrators

Read more

Eerste Citrix patches beschikbaar, andere patches sneller / First Citrix patches available, other patches available sooner 19 January 2020, by Frank Breedijk

Citrix heeft patches beschikbaar gemaakt voor version 11.1 en 12.0 en verwacht de andere patches op 24-1 / Citrix has released patches for version 11.1 and 12.0 and expects to release the other patches on 24-1.

Read more

We gaan weer door met scannen en melden ! / We have resumed scanning and notifying ! 17 January 2020, by Frank Breedijk

Ondanks de onzekerheid over de effectiviteit van de Citrix mitigatie gaan wij door met scannen en melden, lees hier waaarom. / Even tought the effectiveness of the mitigation is unknown we are continuing our Citrix scanning and notification efforts. Read why.

Read more
« Eerder | 1 | 2 | 3 | Later »