Skip to the content.
« Eerder | 1 | 2 | 3 | 4 | Later »

Datadump met informatie over vermoedelijk gehackte PulseVPN systemen gelekt / Datadump with information on hacked PulseVPN systems leaked 05 August 2020, by Frank Breedijk

Een datadump met gevoelige informatie over meer dan 900 vermoedelijk gehackte PulseVPN systemen is gelekt. Het DIVD Security Meldpunt gaat Nederlandse slachtoffers informeren. / A datadump with sensitive information about more than 900 compromised PulseVPN systems has been leaked. DIVD Meldpunt is going to inform the Dutch victims.

Read more

Ernstige lek in Citrix ShareFile storage server / Critical vulnerability in Citrix ShareFile storage server 28 May 2020, by Frank Breedijk

Citrix ShareFile servers bevatten een ernstig lek waarmee een aanvaller gevoelige informatie kan achterhalen / Citrix ShareFile servers contain a vulnerability that allows an attacker to obtain sensitive information.

Read more

Mircosoft repareert lek in SMB v3 / Microsoft patches vulnerability in SMB v3 12 March 2020, by Frank Breedijk

CVE-2020-0796 / ADV200005 SMB remote code execution vulnerability patched

Read more

Ernstig ongepatched lek in SMB v3 / Critical unpatched vulnerability in SMB v3 12 March 2020, by Frank Breedijk

CVE-2020-0796 / ADV200005 SMB remote code execution vulnerability

Read more

GhostCat een kwetsbaarheid in Apache Tomcat AJP / GhostCat an Apache Tomcat AJP vulnerability 22 February 2020, by Jeroen van de Weerd

773 Nederlandse IP adressen kwetsbaar voor Ghostcat - Apache Tomcat AJP File Read/Inclusion Vulnerability / 773 Dutch IP addresses vulnerable to Ghostcat - Apache Tomcat AJP File Read / Inclusion Vulnerability

Read more

Citrix talk en demo bij Hackerhotel / Citrix talk and demo at Hackerhotel 15 February 2020, by Frank Breedijk

Vandaag geeft het Security Meldpunt en DIVD een voordacht over o.a. CItrix bij Hacker Hotel / Today the Security Hotline and DIVD will present at Hacker Hotel

Read more

Slachtoffers van het Mirai botnet op de hoogte brengen / Notifying Mirai botnet victims 10 February 2020, by Sander Spierenburg

Een lijst met ruim 500k+ botnet slachtoffers is gepubliceerd / A list of Mirai botnet victims has been published exposing a total of 500K+ systems

Read more

Wederom Citrix meldingen / Citrix notifications again 05 February 2020, by Frank Breedijk

Op nog 70 systemen ontbreekt elke vorm van mitigatie, we gaan weer waarschuwen / We have identified 70 systems that still don't have any mitigation in place, we are notifying again

Read more

BlueGate patch restart? 29 January 2020, by Frank Breedijk

Het lijkt erop dat een herstart van de Remote Dekstop Service nodig is om de patch te activeren / It looks like a restart of the Remote Desktop Service is needed to activate the patch

Read more

POC Exploit Microsoft Remote Dekstop Gateway RCE vulnerability 27 January 2020, by Barry van Kampen

Het Security Meldpunt adviseerd dringend patches uit te rollen en gaat actief beheerders benaderen / The Security Hotline is advising urgently to patch systems and notify owners of vulnerable systems

Read more

« Eerder | 1 | 2 | 3 | 4 | Later »