Skip to the content.

DIVD-2020-00003 - Microsoft RDP Gateway vulnerable for Bluegate RCE

Our referenceDIVD-2020-00003
Case leadBarry van Kampen
Researcher(s)
  CVE(s)
  Product Microsoft Windows Server 2012, 2012R2, 2016 and 2019 with Remote Desktop Gateway
  Versions Microsoft Windows Server 2012, 2012R2, 2016 and 2019
  Recommendation Apply patches of Patch Tuesday January 2020
  Patch statusAvailable
  Workaround Superceeded by patches
  StatusCase Closed

  English below

  Our referenceDIVD-2020-00003
  Case lead Barry van Kampen
  CVE(s) 
  Products 
  VersionsN/A
  Patches Patch Tuesday 2020-01, CVE-2020-0609 and CVE-2020-0610
  WorkaroundSuperceeded by patch
  Recommendation 
  Status Case Closed

  Update 3-9-2020 21:12 Case Closed

  Gezien de kleine hoeveelheid IP adressen die nog kwetsbaar zijn gaan we deze case afsluiten.

  Update 3-2-2020 11:40

  Op 3-2 hebben we opnieuw meldingen verstuurd over kwetsbare systemen. Wij hebben nog 281 kwetsbare systemen geidentificeerd.

  NL results of vulnerable Remote Desktop Gateway systems

  Samenvatting

  In onze scans zijn er ruim 16.000 kwetsbare Microsoft RDP Gateway servers online gevonden, 1.137 van deze systemen staan in Nederland.

  Inmiddels is er een Proof of Concept van de exploit uit, waarbij een aanvaller in staat is een systeem over te nemen.

  Er is een grote waarschijnlijkheid dat de kwetsbaarheid misbruikt gaat worden door kwaadwillenden.

  Wat kunt u doen?

  We raden iedereen aan de volgende overweging te maken:

  Wat doen wij?

  Wij zijn op dit moment bezig de lijst met kwetsbare systemen te verwerken en gaan daarna proberen alle partijen in te lichten.

  Timeline

  DateDescription
  14-1-2020 Microsoft Patch Tuesday publiceert patches voor kwetsbaarheden CVE-2020-0609 en CVE-2020-0610
  27-1-2020 POC waarmee systeem kan worden overgenomen aangekondigd
  27-1-2020 Er wordt gestart met informeren van Nederlandse systeemeigenaren
  28-1-2020Schrijver van de POC kondigt aan dat er meer informatie volgt
  29-1-2020 Advies voor herstarten toegevoegd
  3-2-2020Nieuwe ronde notificaties, nog 281 hosts kwetsbaar
  9-3-2020Case Closed

  A picture of a a blue and red gate in the sea


  English

  Update 9-3-2020 21:12

  Considering the low amount of vulnerable IP addresses coming from our scans, we deciced to close this case.

  Update 3-2-2020 11:40

  On 3-2 we sent new notifications for hosts that are still vulnerable, 281 hosts left.

  NL results of vulnerable Remote Desktop Gateway systems

  Summary

  Scans showed 16.000 vulnerable systems online, 1.137 of these systems are Dutch.

  Since a POC video has been released we are assuming others with bad intentions are able to reproduce the POC as well.

  There is a high chance systems will be attacked shortly.

  What you can do

  We recommend taking these steps:

  What we are doing

  We are currently processing the list of vulnerable RDP Gateway servers identified in our scan and will try to inform all affected parties.

  Timeline

  DateDescription
  14-1-2020 Microsoft Patch Tuesday announced fixes for vulnerabilities CVE-2020-0609 and CVE-2020-0610
  27-1-2020POC for RCE is announced
  27-1-2020Start informing Dutch vulnerable system owners
  28-1-2020POC owner announces more information soon
  29-1-2020Added advice to restart after patching
  3-2-2020Sent notifications for hosts still vulnerable, 281 hosts left
  9-3-2020Case Closed

  Graph of vulnerable hosts in The Netherlands